Ronald Schaefer
Conrector Corlear College Nijkerk

Ronald Schaefer is in de directie van het Corlaer College verantwoordelijk voor Innovatie schoolbreed, financiën en het VMBO. Daarnaast werkt hij voor schoolinfo als coach en ontwikkelaar van Veranderkracht: een opleidingstraject voor onderwijsprofessionals om verandering duurzaam vorm te geven. Vanaf 1996 is hij werkzaam in het VO in verschillende rollen en functies. Zijn primaire focus ligt op het krachtig maken van mensen om hun werk af te kunnen stemmen op de behoefte van de leerling en de professional. Dit gebeurt in de context van de school die onderdeel is van de maatschappij in een netwerk samenleving. Iedere situatie is uniek!

Bijdrage: Leidinggeven aan verandering en veranderingsprocessen.