Contactgegevens
Aanhef *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
 
School *
Adres school *
Plaatsnaam school *
Provincie school *
BRIN-code school *
Functie *
Bent u 2 jaar of korter leidinggevende in het onderwijs? *
Ik sta geregistreerd in het Schoolleidersregister VO *
Ik ben lid van de Netwerk van Schoolleiders *
 
Telefoonnummer *
Mobiel telefoonnummer *
 
E-mailadres *
Bevestig e-mailadres *
 
Mogen wij uw naam publiceren in de app die door de deelnemers aan de Nationale Schoolleiders Top gebruikt kan worden? *
 
Welke van de onderstaande thema's spelen binnen uw school? *
Leiding geven aan verandering en veranderingsprocessen
Visie-ontwikkeling in een veranderende wereld
De lerende organisatie
 
Wilt u zich aanmelden als moderator van een tafel?
Als moderator zorgt u ervoor dat de verdiepende gesprekken aan tafels in goede banen worden geleid. U levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de gesprekken en daarmee ook aan de professionele ontwikkeling van u en uw collega's! Natuurlijk kunt u als moderator ook gewoon zelf deelnemen aan de gesprekken aan tafel.
 
Wilt u zich aanmelden als moderator van een tafel? *
 
Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van de Nationale Schoolleiders Top 2017 *
 
 
 
* verplichte velden
 

Leiding geven aan verandering en veranderingsprocessen

Verandering is in onze huidige samenleving uitgangspunt geworden. Centraal staan complexe vraagstukken en uitdagingen, waarbij er binnen de oplossingen voldoende ruimte moet zijn om opnieuw te veranderen. Diversiteitsvraagstukken, toekomstcurriculum, gedeelde verantwoordelijkheid: enkele onderwerpen die vragen om voortdurende aanpassing van u, uw team en de werkwijze van uw team. De motor in verandering zijn de mensen, niet de inhoud. Hoe zet u samen met uw team de lijnen uit? Hoe kunt u de doorgaande verandering realiseren? Hoe houdt u uw team veranderingsgezind? Hoe zorgt u er met elkaar voor dat verandering uw tweede natuur blijft?

Visie-ontwikkeling in een veranderende wereld

Waar staat mijn school voor? Wat hebben mijn leerlingen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Wat hoort er wel en niet in een toekomstgericht curriculum thuis? Hoe maak ik daar strategische keuzes in? Hoe zorg ik er als leidinggevende voor dat mijn team meegaat in de ontwikkeling? En zich mede-eigenaar voelt van het proces? Op welke manier betrekt ik mijn stakeholders? En hoe behoud ik focus op de haalbaarheid en de resultaten?
De wereld verandert snel en de rol van u als leidinggevende is voortdurend in beweging. Dat vraagt veel flexibiliteit in visievorming en tegelijkertijd stabiliteit in de uitvoering ervan. Hoe kunt u als schoolleider de innovator en verbinder zijn en tegelijkertijd de structuur geven die de school en haar omgeving nodig heeft?

De lerende organisatie

In een professionele schoolorganisatie ontwikkelen niet alleen leerlingen zich, maar ook docenten, schoolleiders en bestuurders. De kwaliteit van uw school wordt bepaald door uw medewerkers. Een open cultuur, waarbinnen iedereen in uw school continu werkt aan verbetering door van en met elkaar te leren. Hoe kunt u uw medewerkers de juiste ondersteuning geven? Hoe houdt u uw medewerkers gemotiveerd? Hoe kunt u met uw team de lerende cultuur binnen uw school stimuleren en bewaken? Hoe kunt u zorgen voor een duidelijke visie, structuur en tegelijkertijd voldoende ruimte bieden?

Algemene voorwaarden deelname NST 2017

  1. De Nationale Schoolleiders Top (NST) 2017 wordt georganiseerd door de VO-academie, onderdeel van de VO-raad en is alleen toegankelijk voor (aankomende ) schoolleiders (eindverantwoordelijk-, team- en afdelingsleiders) in het voortgezet onderwijs;
  2. De NST bestaat uit een plenaire aftrap, een paradeprogramma en een tafelsessies, allen gekoppeld aan het thema Persoonlijk leiderschap;
  3. Inschrijving vindt plaats via een volledig ingevuld digitaal inschrijfformulier, waarna u per mail een bevestiging ontvangt;
  4. Deelname aan de NST is kosteloos;
  5. Behandeling van inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst;
  6. VO-academie behoudt zich het recht uw aanmelding niet in behandeling te nemen. Hierover ontvangt de aanvrager bericht;
  7. Na inschrijving ontvangt u uiterlijk 1 week voor de aanvang een praktische bevestiging en routebeschrijving;
  8. Indien u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen aan de NST 2017 dan dient u tijdig een mail te sturen naar SPITZ congres en event, registratie@spitz.nu o.v.v. afmelding NST 2017
  9. In geval van no-show (geen afmelding uiterlijk 48 uur voor de start van de NST) behouden we ons het recht voor de gemaakte kosten (catering- en locatiekosten) aan u door te belasten ter hoogte van €100,-.