Schoolleiders Parade

Na het plenaire programma starten de tafelsessies en de schoolleiders parade. U doorloopt zowel het programma van de tafelsessies als een deel van het parade programma. Lees hieronder aan welke deelsessies u kunt deelnemen tijdens de Schoolleiders Parade. De kleuren corresponderen met de verschillende thema's. 

Favorietentool
Om u te helpen bij het samenstellen van uw persoonlijke programma, kunt u gebruik maken van de Favorietentool.

  • U klikt op de gekleurde balk met uw muis. Alle informatie over de betreffende sessie wordt zichtbaar.
  • Wilt u de sessie bewaren als 'favoriet', dan klikt u op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk.
  • Deze 'favoriet' wordt onthouden.
  • Klik op 'Print uw favorieten' en al uw favorieten staan onder elkaar.

Blokkenschema
We hebben het totale programma opgenomen in een blokkenschema. Dit schema biedt u een overzicht met daarin opgenomen waar welke sessies plaatsvinden. Klik hier voor het blokkenschema.

Print uw favorieten

De lerende organisatie

.
Titel: Richting geven is vooruitkijken; strategische personeelsplanning in het onderwijs en de rol van de schoolleider
Type: Expertsessie
Spreker(s): Jack de Bruin (Voion)
Marieke Schulenburg (CSG Reggestyen)
Ben Mooiman (CSG Reggesteyn)
Omschrijving: Met strategisch personeelsplanning wordt het mogelijk om de strategische koers van de schoolorganisatie te concretiseren en te vertalen naar kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om de koers te realiseren. SPP is hiermee niet alleen een instrument, maar veel meer een visie op het voeren van een goede bedrijfsvoering en het formuleren van antwoorden op de toekomst. SPP gaat binnen dit kader vooral over uzelf en uw integrale en persoonlijke leiderschapsrol. Waar moet u zich binnen dit verband verder in ontwikkelen? Aan de hand van een business case SPP bij CSG Reggesteyn bespreken de we do's en don'ts. Wat is een goede aanpak? Hoe pak je een vlootschouw aan? Waar moet binnen de SPP het gesprek echt over gaan? We wisselen tips, adviezen en onderlinge ervaringen met de deelnemers uit.
Tijden: Postkamer, 11:00 - 12:00 uur
Postkamer, 14:00 - 15:00 uur
.
Titel: Hoe word je als schoolleider architect van je persoonlijke ontwikkeling? Hoe word je mede-architect van de persoonlijke ontwikkeling van je collega’s?
Type: Expertsessie
Spreker(s): Pieter Sprangers (Karel de Grote Hogeschool en IADE creative university )
Omschrijving: Tijdens deze workshop gaan we via enkele prikkelende vragen in dialoog over de leerervaringen van de deelnemers. Uit deze vragen trekken we in co-creatie met alle deelnemers enkele conclusies. Vervolgens inspireren we deelnemers met enkele recente leertheorieën en delen we ook de resultaten van ons eigen onderzoek rond het leren van kenniswerkers (www.lerenbovendemaat.be ) . Daarnaast verkennen we enkele ‘mythes rond leren’ en ontdekken we de kracht van andere vormen van leren waaronder ‘netwerkleren’ en ‘informeel leren’. Via de leercompetentiemonitor - ontwikkeld binnen het wetenschappelijk onderzoek ‘leren boven de maat’ - kunnen deelnemers een uniek inzicht verwerven in hun persoonlijke leerkenmerken. We eindigen de workshop met enkele concreet toepasbare tools waardoor deelnemers kunnen reflecteren over hun persoonlijke ontwikkeling enerzijds en de architectuur van een krachtige leeromgeving voor collega’s anderzijds.
Tijden: Jutekelder, 11:00 - 12:00 uur
Jutekelder, 14:00 - 15:00 uur
.
Titel: Progressie, Prestatie en Potentieel
Type: Expertsessie
Spreker(s): Suzanne Witteveen (B&T organisatieadvies)
Omschrijving: Centraal in een lerende organisatie staat het creëren van beweging en interactie, opdat het individu én het collectief sterker, slimmer, productiever, effectiever wordt. Schoolleiders ervaren vaak een verlegenheid in het creëren van deze beweging en het beïnvloeden van de interactie, omdat zij worstelen met de vraag ‘hoe zorg ik voor beweging en eigenaarschap op dit thema én houd ik regie en grip?’ Zo verwordt vrijheid in de organisatie soms plotsklaps vrijblijvendheid, omdat de schoolleider terughoudend is in de interactie op dit thema. Wat helpt is de aandacht van de schoolleider te richten op de 3 P’s (Progressie, Prestatie en Potentieel). Van zichzelf, maar zeker ook die van de school en van de mensen die daarin werken.
Tijden: Kalvermelk 2a, 11:00 - 12:00 uur
Kalvermelk 2a, 14:00 - 15:00 uur
.
Titel: Ambities realiseren ondanks de ‘waan van de dag’: wat kun je leren van ‘Agile/Scrum’ werken in het bedrijfsleven?
Type: Expertsessie
Spreker(s): Sander Luttje (Montessori Lyceum Arnhem)
Fons van de Wall (Graaf Huyn College)
Omschrijving: Schoolleiders en docenten hebben ontzettend veel ideeën hoe het onderwijs nog beter kan. Ambities te over, maar de dagelijkse praktijk en de hoge werkdruk maakt het vaak lastig die te realiseren. In het bedrijfsleven lopen ze hier ook tegenaan en vonden ze een oplossing: ‘Agile’ werken: in kleine stappen, leren door doen. In bedrijven verhoogt Agile werken de kwaliteit van producten en diensten en vinden medewerkers het fijn om in ‘Agile’ teams te werken. Schoolleiders Sander Luttje en Fons de Waal vertellen in deze workshop hoe zij deze werkwijze succesvol hebben toegepast om verandering en innovatie in hun schoolpraktijk te bewerkstellingen. Na een korte introductie door Celia van der Does gaan deelnemers aan de hand van 3 concrete handvatten met elkaar en met managers van TomTom, Randstad of CBS en een schoolleider van een school die met de leerKRACHT-aanpak werkt aan de slag.
Tijden: Meelzolder, 12:15 - 13:00 uur
Meelzolder, 15:15 - 16:00 uur
.
Titel: Peer coaching, vliegwiel voor een lerende school
Type: Best Practices
Spreker(s): Marijke Hendriks (Saenredam College Zaanstad)
Nanda van Lent (Montfort College Rotterdam)
Omschrijving: Positieve interactie tussen peers in een organisatie stimuleert verandering. Fullan zei het al. Deze workshop gaat over nut en rendement van integrale peer coaching als instrument van verandering. Scholen horen te bewegen, ze communiceren immers met een veranderlijke maatschappij. Het herkennen van kansen die leiden tot (mee)bewegen en verbeteren is een kernkwaliteit van schoolleiders, evenals het vinden van talent dat daaraan bijdraagt. Leerlingen en leerkrachten die elkaar coachen zijn uitstekende bondgenoten in het streven van de schoolleider om de school te ontwikkelen in de richting van een professionele leergemeenschap. Peer coaching heeft een aanstekelijk uitwerking daarop. Voorwaarde: een door het team gedragen visie waarin dat past. Het vraagt van de schoolleider een heldere koers, die samen met de stakeholders wordt uitgestippeld. Dat vraagt stuurmanskunst. Na het ontwerpen van de visie moeten de stappen van een implementatieplan zorgvuldig worden gekozen en gezet. Ook de organisatie moet passen. Werken met peer coaching en intervisie is werken met 21ste eeuwse vaardigheden en werken aan het zelfvertrouwen van alle geledingen. In een lerende school gaat het om mede- en zelfverantwoordelijkheid: overal toepassen wat je hebt afgesproken en teach as you preach. Dat geldt voor de schoolleider, maar ook gewoon voor de hele school.
Tijden: Silo36, 12:15 - 13:00 uur
Silo36, 15:15 - 16:00 uur


Leiding geven aan verandering en veranderingsprocessen

.
Titel: De managementparadox
Type: Expertsessie
Spreker(s): Thijs Homan (Open Universiteit Nederland)
Omschrijving: Thijs Homan is in zijn onderzoek en praktijkwerk al vele jaren bezig met de vraag: ‘Wat gebeurt er nou eigenlijk écht als organisaties veranderen en ontwikkelen?’. Die vraag staat centraal in het werk van Thijs Homan. Hij kijkt kritisch naar conventionele organisatie- en managementtheorievorming om vervolgens kennis en inzichten uit tal van ‘nieuwe’ wetenschapsvelden te betrekken. Leidinggeven aan verandering draait volgens hem om het kunnen ‘leven’ van de managementparadox: ‘Hoe kan ik veranderresultaten realiseren, terwijl ik deels helemaal niet in control ben over datgene dat er in de organisatie gebeurt?’
Tijden: Douchelokaal, 11:00 - 12:00 uur
Douchelokaal, 14:00 - 15:00 uur
.
Titel: Innoveren: leiden of lijden? Innoveren doet (soms) pijn , maar er is altijd een keuze te maken.
Type: Best Practices
Spreker(s): Frits Aalbregt (Het Lyceum Vos)
Omschrijving: Frits Aalbrecht neemt u in een korte presentatie mee langs zijn vraag, onderzoeks en actiepunten rond leiding geven aan verandering. Hij geeft vanuit zijn eigen werkomgeving voorbeelden en deelt zijn missie, visie, de noodzaak tot verandering., de voorbereiding en de implementatie ervan. De nadruk zal liggen op beslis- en discussiemomenten. Daarna gaat u met elkaar in gesprek over de noodzaak tot verandering en de noodzaak om daar leiding aan te geven. Discussie: “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt” (Missie, visie en de praktijk in het klaslokaal). Stellingen: Een pilot heeft meer voordelen dan nadelen. Innoveren lukt alleen met een volledig uitgewerkt plan.
Tijden: Douchelokaal, 12:15 - 13:00 uur
Douchelokaal, 15:15 - 16:00 uur
.
Titel: Repareren, renoveren of innoveren? Veranderen in turbulente tijden
Type: Best Practices
Spreker(s): Gretha Dam (Lauwers College Buitenpost)
Omschrijving: Veranderen is niet altijd groots en meeslepend, het is ook gewoon hard werken! Graag deel ik mijn ervaringen en ga ik op een creatieve manier in gesprek met schoolleiders, die net als ik van buiten de eigen school zijn aangenomen met een veranderopdracht. Wat kom je tegen? Welke betekenis geef je daaraan? Is er een opdracht achter de opdracht? Waar begin je? Waar ben je aan begonnen? Gesprekken met en tussen schoolleiders gaan vaak over successen. In deze sessie mag het ook gaan over onze kwetsbare kant en het ongemak.
Tijden: Jutekelder, 12:15 - 13:00 uur
Jutekelder, 15:15 - 16:00 uur
.
Titel: Case Study: High Tech High San Diego en het Nederlandse Onderzoekskader van de Inspectie
Type: Best Practices
Spreker(s): Jasmijn Hamakers-Kester (Vathorst College)
Anne Bergsma (Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
Omschrijving: In deze workshop geven schoolleider Jasmijn Hamakers-Kester van het Vathorst College en Inspecteur Anne Bergsma u inzichten van hun studiereis naar San Diego en hoe deze zich verhouden tot het nieuwe toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs. In september bezochten zij in San Diego een netwerk van scholen: High Tech High San Diego. De start van het was een samenwerking tussen maatschappelijke leiders en opvoeders. Sinds de oprichting in september 2000 is High Tech High nu een geïntegreerd netwerk van dertien profiel-scholen met ongeveer 5.300 studenten. High Tech High is gebaseerd op vier complementaire ontwerpprincipes: gelijkheid, personalisatie, authentiek werk en collaboratief ontwerp. Alle activiteiten binnen de scholen worden hieraan gerelateerd. Inspectietoezicht heeft onbedoeld soms een conserverend effect, omdat het haast per definitie uitgaat van de huidige staat van ons onderwijs. Bovendien kan een beperkte opvatting van (meetbare) onderwijsresultaten het primaat van de kwalifcatiekant van het onderwijs versterken. High Tech High verschilt in sterke mate van wat we in het Nederlandse onderwijs veelal zien. Wat kunnen wij leren van deze scholen? Wat vraagt het van ons leiderschap? Waar moeten we binnen ons huidige inspectietoezicht rekening mee houden?
Tijden: Postkamer, 12:15 - 13:00 uur
Postkamer, 15:15 - 16:00 uur
.
Titel: Leidinggeven aan kantelingen
Type: Best Practices
Spreker(s): John Hausman (VO Weert)
Omschrijving: In mijn bijdrage wil ik mensen graag meenemen in de wijze waarop we binnen Weert Koers hebben vormgegeven. Daarbij gaat het vooral om de wijze waarop we het proces hebben ingericht en gekeken hoe we de professionele ruimte terug gegeven hebben aan de mensen die het onderwijs dagdagelijks vormgeven. Ik zal starten mij een presentatie van mijn eigen waarnemingen in het onderwijs en in onze maatschappij en vervolgens ingaan op de consequenties die we daaruit moeten trekken. Daarbij is de rol van de leider cruciaal. Wat kan iemand zelf doen om een innovatie te bewerkstellingen. Naast mij presentatie is er ruimte om met elkaar hierover in gesprek te gaan.
Tijden: Havenmeester, 12:15 - 13:00 uur
Havenmeester, 15:15 - 16:00 uur
.
Titel: De Nieuwe Brugklas (DNB): grensverleggend onderwijs
Type: Best Practices
Spreker(s): Lieneke Koenes (Ashram College)
Danny Verbiest (Ashram College)
Omschrijving: Dit schooljaar is op het Ashram College De Nieuwe Brugklas van start gegaan, een heel andere manier van onderwijs geven, zodanig dat we kunnen spreken van een onderwijskundige transitie. Kernwoorden in de DNB zijn: aandacht voor de verwonderingsvraag van de leerling, meer eigenschap leggen bij de leerling, werken vanuit doelen in plaats vanuit vakken, leerlingen keuzes geven, toetsen als onderwijsleergesprekken, coaching, veel aandacht voor de driehoek ouders, leerling en school. Om deze innovatie voor te bereiden werken we met een kerngroep en een projectgroep. Thema's die hierbij spelen: eigenaarschap, verantwoordelijkheid geven, aanspreken op professionaliteit, focus, de overgang van het bedenken van een project naar daadwerkelijk uitvoeren, draagvlak zoeken en vinden.
Tijden: Kalvermelk 2b, 12:15 - 13:00 uur
Kalvermelk 2b, 15:15 - 16:00 uur
.
Titel: Veranderkracht: Persoonlijk leiderschap om duurzame verandering tot stand te brengen
Type: Best Practices
Spreker(s): Ronald Schaefer (Corlaer College Nijkerk)
Omschrijving: Het vak van de onderwijsprofessional is aan verandering onderhevig. Naast degene die kennis en vaardigheden bijbrengt, is het aanpassen van het onderwijs aan de unieke omstandigheden een dagelijkse verantwoordelijkheid. Leerlingen in de leerstand krijgen en houden vraagt een constante focus op in beweging blijven. Iedere professional is een veranderleider en daar is veranderkracht voor nodig. Kracht om zelf in beweging te blijven en kracht om andere mee te krijgen in jouw ideeën. Iedere docent is dus iemand die leiding geeft aan verandering. De school bestaat omdat het proces van leren van de leerling geïnspireerd begeleidt wordt door de professional. De skills trainen om dit proces vorm te geven is essentieel nu en in de toekomst. De leider van deze professionals moet in staat zijn de professionals te inspireren en te begeleiden. Daarvoor is het nodig een geïnspireerde leider te zijn. Wat heeft u nodig om die geïnspireerde leider te zijn zodat uw professionals krachtig zijn in veranderen. Vanuit mijn praktijk als schoolleider gaan we op zoek naar de kenmerken van deze leider. Leren van en met elkaar staat centraal en aan het eind van de sessie is gewerkt aan het vergroten van veranderkracht in het onderwijs.
Tijden: Kalvermelk 2c, 12:15 - 13:00 uur
Kalvermelk 2c, 15:15 - 16:00 uur


Persoonlijk leiderschap

.
Titel: Collegetour: Schoolleider Jasmina Schattenberg in gesprek met Anthony Heidweiller
Type: Collegetour
Spreker(s): Jasmina Schattenberg (Pontem College)
Anthony Heidweiller (NL2025)
Omschrijving: Anthony Heidweiller, bariton, operamaker, creator, inspirator en promotor van innovatieve operaconcepten, is een man met een missie: hij wil de wereld verbeteren door middel van kunst. Als geen ander slaagt hij erin om opera relevant te maken en de kloof te overbruggen tussen generaties. Concepten zoals participatie en gemeenschapskunst staan centraal in veel van zijn werk. In 2001 heeft hij een Jeugdoperafestival (YO! Opera) opgericht om jonge mensen opera te geven. In 2008 krijgt Yo! Opera de Prins Bernhard Cultuurfonds prijs voor kunsteducatie. In 2011 ontving Heidweiller de Cultuurprijs van de gemeente Utrecht. Sinds 2012 is hij artistiek directeur van de Operamakers Foundation en is hij verbonden met de Nationale Opera & Ballet. Met ‘Operamakers’ maakt hij educatie- en participatie projecten waarin de zang het uitgangspunt is.
Tijden: Perserij, 12:15 - 13:00 uur
.
Titel: Filosofie van Bildung en Leiderschap
Type: Expertsessie
Spreker(s):
Omschrijving: De werelden van de filosofie en van het onderwijs waren tot voor kort behoorlijk gescheiden. Sinds kort is daar verandering in gekomen. Filosofen zijn geïnteresseerd in praktische vragen van onderwijs en opvoeding, en de onderwijswereld toont grote belangstelling voor de filosofie. In dat verband is de Bildungshype een teken aan de wand. Ik begin met een diagnose van de maatschappelijke contekst, waaronder Onderwijs 2032. Dan geef ik een korte uiteenzetting over belang en betekenis van de praktische filosofie, en spits dat toe op het fenomeen Bildung. Ik leg uit wat Bildung is: een vorm van persoonsvorming, en hoe zij op school kan worden toegepast. Tot slot ga ik in op de vraag welke rol leraren en andere (school)leiders vandaag kunnen spelen.
Tijden: Meelzolder, 11:00 - 12:00 uur
Meelzolder, 14:00 - 15:00 uur
.
Titel: De onderzoekende schoolleider
Type: Expertsessie
Spreker(s): Annemarie Neeleman (Onderzoeker, Maastricht University)
Omschrijving: In een sterk veranderende maatschappelijke omgeving en schoolcontext wordt van schoolleiders steeds meer verwacht. Ze moeten binnen de school een heldere strategische en onderwijskundige visie uitzetten; het primaire proces managen en een leerklimaat vormgeven waarbinnen zowel leerlingen als docenten zich kunnen ontwikkelen. En dat alles uiteraard bij voorkeur gestaafd met interne en externe onderzoeksresultaten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat onderzoeksmatig werken (het beheersen van onderzoeksvaardigheden en het handelen op basis van (wetenschappelijk) onderbouwde feiten) bijdraagt aan betere leerprestaties en veranderingen in de schoolcultuur. Naast een toenemende hoeveelheid schooldata, is er steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar over effectieve onderwijs­ en leiderschapspraktijken. Dit type onderzoek blijkt echter maar zeer beperkt zijn weg te vinden naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Als wetenschappelijke publicaties al beschikbaar zijn, worden ze vaak als moeilijk leesbaar ervaren. Schoolleiders geven bovendien aan het lastig te vinden om generieke kennis uit wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de eigen schoolpraktijk. In deze workshop krijgt u een aantal inzichten en handvatten aangereikt voor het versterken van uw onderzoeksmatige rol als schoolleider. We kijken onder meer naar het wat, waartoe en hoe van wetenschappelijk onderzoek en schooldata. Daarnaast krijgt u wat tips met betrekking tot vindplaatsen van (wetenschappelijk) onderzoek.
Tijden: Havenmeester, 11:00 - 12:00 uur
Havenmeester, 14:00 - 15:00 uur
.
Titel: Een goed begin….. met een inwerkprogramma (Sessie voor startende schoolleiders)

Type: Expertsessie
Spreker(s): Brigit Verbeek (Zelfstandig adviseur VO)
Omschrijving: Schoolleiderschap is een vak. Daar is men het in het onderwijs wel over eens. Dat vak leer je door te doen, maar ook door reflectie, goede gesprekken en ondersteuning. Voor iedere beginnend schoolleider is dat een traject op maat. Dit klinkt logisch, maar scholen hebben over het algemeen geen structureel inwerkprogramma. Als beginnend schoolleider ben je dus gelijk aan zet om daar verandering in te brengen. In deze workshop ga je met behulp van een handige roadmap jouw inwerkprogramma vormgeven, wat ten goede gaat komen aan jouw leiderschap.
Tijden: Kalvermelk 2a, 12:15 - 13:00 uur
Kalvermelk 2a, 15:15 - 16:00 uur
.
Titel: Waarderend veranderen in de dagelijkse praktijk
Type: Expertsessie
Spreker(s): Prof. Danielle Zandee (Nyenrode University)
Loes Fortuin (Ministerie van Economische Zaken)
Omschrijving: U heeft ambities en dromen die u wilt realiseren in uw organisatie. Dat vraagt om veranderingen die u met uw collega’s, leerlingen en medezeggenschap wilt realiseren. Maar hoe doet u dat in de hectiek van het dagelijkse werk? In deze workshop geven we handvatten voor slim veranderen vanuit de theorie van “appreciative inquiry”, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. U onderzoekt wat de waarderende aanpak kan betekenen voor de realisatie van uw droom en veranderambitie. Wat is een mogelijke volgende veranderstap? Deze workshop is een opmaat voor de masterclass ““Groot dromen en klein veranderen”: Over hoe je waarderend kan samenwerken aan verandering” die de VO academy op 7 december met Danielle Zandee & Loes Fortuin organiseert.
Tijden: Kalvermelk 2b, 11:00 - 12:00 uur
Kalvermelk 2b, 14:00 - 15:00 uur


Visie-ontwikkeling in een veranderende wereld

.
Titel: Collegetour: Schoolleider Remon Brink in gesprek met Hans de Jong, president Philips Nederland
Type: Collegetour
Spreker(s): Hans de Jong (Philips Nederland)
Remon Brink (Corlaer College)
Omschrijving: “Wij leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. De wereld om ons heen ondergaat een ware metamorfose. De digitalisering is een deel in alle facetten van ons leven en neemt razend snel toe, de opwarming van de aarde is een geaccepteerd reëel probleem, de beschikbaarheid van grondstoffen zal eindig zijn, mobiliteit en zorgstelsels zijn in hun huidige vorm uiteindelijk niet houdbaar, enz. Dat er zaken moeten veranderen, mag helder zijn. Oplossingen en modellen zullen echter op een fundamenteel andere basis gecreëerd worden. Samenwerking en co-creatie tussen alle stakeholders is de enige weg. Het belangrijkste is echter om niet te wachten, te denken in kansen, zelf te beginnen en de partners met een vergelijkbare instelling daar bij te zoeken.” “Verandering biedt kansen, op allerlei gebieden. Zeker, verandering brengt ook risico met zich mee. Maar in deze verandering van tijdperk is het allergrootste risico niets doen. Stilstand betekent nu echt achteruitgang. De grootste uitdaging is waarschijnlijk om het wiel van transformatie aan het draaien te krijgen, er is altijd een reden om te beredeneren hoe iets niet kan. Het begint dus bij onszelf. Wees zelf de verandering, er zijn altijd medestanders die dan mee doen!”
Tijden: Perserij, 15:15 - 16:00 uur
.
Titel: Vlammen met visie. Leidinggeven aan visieontwikkeling in onderwijsorganisaties
Type: Expertsessie
Spreker(s): Hans van der Loo (Betterday en EnergyFinder)
Omschrijving: Hans van der Loo (co-founder betterday en EnergyFinder) is hoofdauteur van het boek ‘Kus de Visie wakker’. Hij was in meer dan 300 grote en kleine organisaties betrokken bij visieontwikkeling en de vertaling van een visie in concreet gedrag en gewenste prestaties. Aan de hand van een aantal concrete stappen geeft hij niet alleen aan hoe je samen met je medewerkers een krachtige visie kunt ontwikkelen, maar ook hoe je die vervolgens tot leven kunt brengen.
Tijden: Kalvermelk 2c, 11:00 - 12:00 uur
Kalvermelk 2c, 14:00 - 15:00 uur