Thema's 

Leiding geven aan verandering en veranderingsprocessen
Verandering is in onze huidige samenleving uitgangspunt geworden. Centraal staan complexe vraagstukken en uitdagingen, waarbij er binnen de oplossingen voldoende ruimte moet zijn om opnieuw te veranderen. Diversiteitsvraagstukken, toekomstcurriculum, gedeelde verantwoordelijkheid: enkele onderwerpen die vragen om voortdurende aanpassing van u, uw team en de werkwijze van uw team. De motor in verandering zijn de mensen, niet de inhoud. Hoe zet u samen met uw team de lijnen uit? Hoe kunt u de doorgaande verandering realiseren? Hoe houdt u uw team veranderingsgezind? Hoe zorgt u er met elkaar voor dat verandering uw tweede natuur blijft?

 

Visie-ontwikkeling in een veranderende wereld
Waar staat mijn school voor? Wat hebben mijn leerlingen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Wat hoort er wel en niet in een toekomstgericht curriculum thuis? Hoe maak ik daar strategische keuzes in? Hoe zorg ik er als leidinggevende voor dat mijn team meegaat in de ontwikkeling? En zich mede-eigenaar voelt van het proces? Op welke manier betrekt ik mijn stakeholders? En hoe behoud ik focus op de haalbaarheid en de resultaten?
De wereld verandert snel en de rol van u als leidinggevende is voortdurend in beweging. Dat vraagt veel flexibiliteit in visievorming en tegelijkertijd stabiliteit in de uitvoering ervan. Hoe kunt u als schoolleider de innovator en verbinder zijn en tegelijkertijd de structuur geven die de school en haar omgeving nodig heeft?

 

De lerende organisatie
In een professionele schoolorganisatie ontwikkelen niet alleen leerlingen zich, maar ook docenten, schoolleiders en bestuurders. De kwaliteit van uw school wordt bepaald door uw medewerkers. Een open cultuur, waarbinnen iedereen in uw school continu werkt aan verbetering door van en met elkaar te leren. Hoe kunt u uw medewerkers de juiste ondersteuning geven? Hoe houdt u uw medewerkers gemotiveerd? Hoe kunt u met uw team de lerende cultuur binnen uw school stimuleren en bewaken? Hoe kunt u zorgen voor een duidelijke visie, structuur en tegelijkertijd voldoende ruimte bieden?